EET pokladna na tvém PC, tabletu
nebo telefonu zdarma do konce roku!

Chystá se na Vás kontrola z finančního úřadu? Poradíme Vám, co očekávat a jak se na ni připravit!

Začátek příštího roku se ponese ve znamení zavedení 3. a 4. vlny EET. O této problematice se mnoho hovoří, ale již méně se ví o kontrolách podnikatelů, které budou v souvislosti s EET probíhat. Bude se jednat o kontroly zaměřené na používání a dodržování pravidel elektronické evidence tržeb. Jak bude taková případná kontrola vypadat a co od ní můžete očekávat?

Informace o kontrolách

Kontroly zaměřené na dodržování zákonem stanovených zásad EET provádí zaměstnanci Finanční a Celní správy České republiky. Kontroly již probíhají, a to celoročně a bez omezení, přičemž v průměru jich je provedeno přes 200 denně. A výsledky kontrol jsou poměrně alarmující. V polovině roku 2018 dosáhl počet provedených kontrol čísla 126 954 a ve čtvrtině případů odhalila kontrola porušení zákona o EET.

Jak poznám, zda se jedná o monitoring, nebo o kontrolní nákup?

Zavedení EET pro živnostníky zakládá také povinnost státu kontrolovat dodržování zákona o EET. Monitoring je forma kontroly, kdy dochází k vyhodnocení tržeb z informací o typově podobných provozovnách. Pouze na základě monitoringu nemůže finanční správa nikdy udělit peněžní sankce nebo pokuty.

Pokud ovšem výsledky monitoringu vyvolají pochybnosti o správném evidování tržeb, může se finanční správa rozhodnout provést tzv. kontrolní nákup. V takovém případě navštíví státní kontrolor provozovnu, kde je jeho úkolem zjistit, zda jsou řádně vystavovány účtenky a údaje o tržbách odesílány do centrálního registru. Každá tržba musí odpovídat konkrétnímu nákupu a údaje na účtence musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Kontroloři však při takovém nákupu nesmí pořizovat žádné zvukové nebo audiovizuální záznamy a jsou vždy povinni se prokázat platným průkazem úřadu finanční a celní správy.

Výstup kontroly

Pokud během kontroly dojde ke zjištění pochybení, je kontrolor povinen sepsat protokol o místním řízení, a to buď s Vámi, nebo s někým ze zaměstnanců. Během tohoto procesu se zaznamená předmět a místo kontroly, čas začátku kontroly, označí se správce, který kontrolu provedl, popíše se průběh kontroly a zapíše finální rozhodnutí kontrolora. Důležité je v tomto okamžiku opravdu ověřit identitu kontrolora, aby se zabránilo možným podvodům a Vašemu poškození. Velmi užitečné je také přímo na místě sdělit své námitky, aby mohly být zapsány do protokolu. Po jeho podepsání již totiž neexistuje možnost se proti tomuto dokumentu odvolat. Osoba, se kterou úředník na místě jednal, obdrží kopii daného protokolu.

Dále má kontrolor možnost udělit Vám pokutu přímo na místě, předat případný přestupek ke správnímu řízení, nebo v krajním případě může dokonce uzavřít Vaši provozovnu. Pokuty je možné uhradit hotově přímo na místě oproti vystavení stvrzenky nebo dodatečně převodem na účet či platbou složenkou. Postoupení přestupku do správního řízení znamená, že se výši pokuty dozvíte až po ukončení tohoto řízení. V případech nejzávažnějších prohřešků proti zákonu o EET, kdy dojde k uzavření prodejny, je možné znovu otevřít podnik či provozovnu až po nápravě zjištěných nedostatků.

Rady pro úspěšné zvládnutí kontroly

Klíčovým faktorem je přistupovat ke kontrole jako k nezbytné součásti Vašeho běžného podnikatelského života a používání pokladního systému. Během kontroly buďte sebevědomí, věnujte jí dostatek času a pozornosti. Vždy žádejte předložení průkazu kontrolora a pamatujte, že je možné ke kontrole přizvat i nezávislou třetí osobu.

Vyzkoušejte pokladnu LétoPOS zcela zdarma a získejte exkluzivní bonusy!
Líbily se ti naše materiály? Zaregistruj se do LétoPOS a nic ti neunikne.

Zaregistruj se a vyzkoušej LétoPOS zdarma
Používáme cookies ke zlepšení našich stránek.
Souhlasím
Close