EET pokladna na tvém PC, tabletu
nebo telefonu zdarma do konce roku!

Vše, co chcete vědět o elektronické evidenci tržeb, ale báli jste se zeptat

Elektronická evidence tržeb (EET) již od roku 2016 způsobuje rozpory napříč vládním spektrem, ale také celou společností, kdy se mnozí nemohou rozhodnout, zda je zákon o EET přínosem pro státní ekonomiku, nebo pouze další zátěží a byrokratickým nástrojem kontroly nad živnostníky.

EET je způsobem evidování tržeb, kdy je každá transakce na straně živnostníka zaznamenána a odeslána do centrální evidence spravované státní správou. Česká republika rozhodně není prvním státem, kde byl zákon o EET schválen, nápad se ujal například v Chorvatsku, Maďarsku, nebo Slovinsku, kde centrální evidence tržeb funguje v různých variantách již několik let..

Co je to EET a jak funguje?

Co ovšem zavedení takového zákona znamená v praxi? Především by systematická evidence tržeb měla bránit rozvoji šedé ekonomiky a vzniku daňových úniků, a to povinností obchodníka vystavit Vám, jakožto zákazníkovi, účtenku a mít tak zdokumentované pohyby financí ve svém podniku.

Podnikatelé, kteří ve svém podniku přijímají platby od zákazníků v hotovosti, ve formě poukázek nebo stravenek, jsou povinni pořídit si pokladnu s připojením na internet. Tento pokladní systém pak každého živnostníka propojí s centrálním serverem finanční správy a odešle informace o každé proběhlé transakci. V případě malých podnikatelů je možné využít také zvláštního režimu, tedy vypisování oficiálních účtenek vydaných finanční správou.

Postup je jednoduchý – poskytovatel služeb naúčtuje zákazníkovi nákup a EET pokladna následně odešle informaci finanční správě. Z centrální evidence pak poskytovateli služeb přijde kód, který se ihned vytiskne na účtenku, která musí být automaticky vydána každému zákazníkovi. V případě, že si chce zákazník ověřit, že jeho nákup byl skutečně poctivě zaevidován, je možné tak učinit na internetu. Systém je ošetřen také pro případy, že by došlo k výpadku. V těchto případech je možné tržby zaznamenávat v offline režimu a následně pomocí datové zprávy, nejpozději do 48 hodin, uvědomit státní správu o výši tržeb během daného výpadku.

Není pokladna jako pokladna

EET znamená pro živnostníky také nutnost rozhodnout se pro správnou pokladnu. Živnostníci si mohou za účelem úspěšného a legálního evidování tržeb pořídit hned několik druhů pokladen. Klasický počítačový nepřenosný terminál, přenosné tlačítkové nebo dotykové pokladny, dále je možné mít EET v mobilu (pouze chytrý telefon) nebo tabletu. V těchto zařízeních je pak potřeba mít instalovaný software, určený pro zpracovávání a zaznamenávání tržeb. Ceny těchto softwarů se mohou značně lišit, pro příklad uvádíme porovnání cen.

Všichni podnikatelé se musí před začátkem užívání EET registrovat, a to buď pomocí datové schránky nebo osobně na finančním úřadu v místě svého bydliště. Je nutné získat tzv. EET certifikát, který bude obsahovat Vaše autentizační údaje udělené finančním úřadem.

Registrace a možné náklady spojené s EET

Ve snaze omezit obavy ze zavedení EET a především dopad EET na malé živnostníky je možné náklady spojené s prvotním pořízením internetového připojení a pokladního systému vykompenzovat podáním jednorázové žádosti o slevu na dani ve výši 5 000 Kč. Takto má být zajištěno, že v počátku nebudou náklady spojené s pořízením EET systémů pro živnostníky likvidační.

Každý registrovaný podnikatel má také povinnost ve své provozovně či prodejně (včetně e-shopů) vyvěsit informaci o zapojení do EET systému. Text tohoto oznámení je stanoven zákonem a v případě porušení tohoto pravidla hrozí pokuta až 50 000,- Kč. Obdobně vysoké pokuty hrozí i v případech, že nesprávně pracujete s pokladním systémem nebo EET úplně ignorujete. V nejkrajnějším případě hrozí pokuta až půl milionu korun či úplné uzavření prodejny.


Vyzkoušejte pokladnu LétoPOS zcela zdarma a získejte exkluzivní bonusy!
Líbily se ti naše materiály? Zaregistruj se do LétoPOS a nic ti neunikne.

Zaregistruj se a vyzkoušej LétoPOS zdarma
Používáme cookies ke zlepšení našich stránek.
Souhlasím
Close