Jak získat a nainstalovat EET certifikát pro odesílání účtenek

1. Získání přístupu ke službám webové aplikace EET Daňový portál

Pokud již máte přístup ke službám webové aplikace EET Daňový portál, přejděte ke kroku 2 «Získání certifikátu EET».

Získat přístup ke službám webové aplikace EET Daňový portál (autentizační údaje - uživatelské jméno a heslo) lze jedním z následujících způsobů:
 1. Můžete si osobně požádat na finančním úřadu (seznam úřadů zde). Autentizační údaje Vám budou vydány v den podání žádosti. I přesto, že do 1. ledna zbývá dostatek času, očekávají se na finančních úřadech dlouhé fronty.
 2. Prostřednictvím Vaší datové schránky, v tomto případě přejděte na Datové schránky.
Klikněte pro zobrazení podrobných instrukcí pro přístup přes datovou schránku.
Zobrazení instrukcí
Pro přístup k webové aplikaci EET Daňový portál z portálu Datove Shranky postupujte následovně:
Pokud nemáte Datovou schránku, můžete si ji založit.
Podrobněji viz v kapitole Založení datové schránky .
Připravte si informace o firmě: název, sídlo, kontaktní e-mail, telefon, IČ, DIČ, případně datum narození.

Přejděte na odkaz: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces
 • Zvolte „ŽÁDOST O AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE DO EET".
Klikněte pro zobrazení podrobných instrukcí k vyplnění žádosti.
Zobrazení instrukcí
 • Pro vyplnění žádosti zvolte «Další stránka».
Vyplňte «Záhlaví»:
 • Zvolte příslušný finanční úřad v kolonce «Finančnímu úřadu pro (vyberte z číselníku v následujícím políčku)» a územní orgán «Územní pracoviště v, ve, pro (vyberte z číselníku v následujícím políčku) - pokyny k vyplnění».
 • Pokud chcete, aby Vás v případě potřeby kontaktovali telefonicky pro upřesnění Vašich údajů, zaškrtněte políčko «Reakce na výzvu k odstranění vad podání dle § 74 daňového řádu - pokyny k vyplnění» a uveďte Vaše telefonní číslo.
 • Vyplňte místo podání žádosti o certifikát «Místo vyhotovení - pokyny k vyplnění» a datum «Datum vyhotovení - pokyny k vyplnění».
Zvolte „Další stránka".

Vyplňte část „Poplatník" podle osoby, které je certifikát určen: buď fyzická nebo právnická:
 • «DIČ» - числовой номер.
 • «Rodné číslo» – дата рождения. При выпуске сертификата на юридическое лицо не заполняется.
 • «Typ poplatníka» – выбирается из списка лицо, на кого выпускается сертификат: физическое или юридическое.
 • «Obchodní firma / náze» – название фирмы.
«Sídlo právnické osoby/adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu» - sídlo firmy:
 • «Ulice» – název ulice.
 • «Číslo popisné» - číslo popisné (bez upřesnění, tj. například bez čísla budovy).
 • «Číslo orientační» – upřesnění čísla popisného (například číslo budovy).
 • «Obec» – název obce. Tlačítkem «Vybrat» zvolte příslušnou obec.
Kontaktní informace poplatníka
 • Uveďte telefonní číslo a e-mail.
 • „Údaje o podepisující osobě" – vyplňte, pokud bude certifikát využívat jiná právnická nebo fyzická osoba.
 • „Fyzická osoba oprávněná k podpisu" – uvádí se „Příjmení", „Jméno" a pozice osoby „Vztah k právnické osobě" (například osoba oprávněná jednat za společnost – „Jednatel"), která žádost podepsala.
 • „Kontaktní informace podepisující osoby" – kontaktní telefon a e-mail osoby, která žádost podepsala.
Zvolte „Další stránka".

V části „Zabezpečení":
 • Zaškrtněte „Nepožaduji vyšší úroveň zabezpečení přístupu k portálovému účtu prostřednictvím autorizační SMS", pokud nechcete při každém přihlášení na portál dodatečně zadávat kód ze SMS. Pokud políčko nezaškrtnete, uveďte telefonní číslo pro zasílání SMS.
 • „E-mail pro obnovu hesla" – uveďte e-mail pro obnovení hesla.
Zvolte „Další stránka".

V části „Závěr":
 • „Úspěšně jste prošli vyplněním položek formuláře" – sdělení znamená, že v žádosti nebyly zjištěny žádné chyby a lze ji odeslat.
 • Tlačítko „Uložení prac. Souboru" umožňuje stáhnout a uložit žádost do počítače.
 • Tlačítko „Úplný opis k tisku" umožňuje prohlížení žádosti a kontrolu údajů v ní uvedených.
Pro odeslání žádosti zvolte tlačítko „Odeslání písemnosti" .
Vyberte způsob podání žádosti prostřednictvím datové schránky:
 • „Ověření identity přihlášením do datové schránky" a zvolte „Podat".
 • Zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo pro přístup do datové schránky a zvolte „Přihlásit se".
 • Vyberte „Ano".
 • Žádost byla odeslána.
 1. Vyčkejte na autentizační údaje pro přístup k webové aplikaci EET na Daňovém portálu, která Vám budou zaslány do datové schránky (v našem případě to trvalo 2 pracovní dny).

2. Získání certifikátu

Pro získání certifikátu postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do webové aplikace EET Daňový portál, nebo přejděte na Daňový portál a zvolte ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB → SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB.
 2. Vyplňte pole:
«Název uživatele» - uživatelské jméno, «Heslo» - Vaše heslo a «Opište kód z obrázku» - přepište do políčka číslice z obrázku. Pak zvolte «Přihlásit».
Pokud jste se přihlásili poprvé, je potřeba:
 • změnit si heslo, které jste získali v rámci autentizačních údajů pro přístup do EET
 • vymyslet si nové uživatelské jméno, nebo ponechat původní
3. Vygenerujte si certifikát. Postupujte následovně:
 • Zvolte službu „PROVOZOVNY".
 • Přidejte provozovnu (obchodní místo), pro niž chcete vygenerovat certifikát. Pro přidání provozovny zvolte tlačítko „+ Nová provozovna".
Vyplňte údaje o provozovně:
 • název provozovny - „Název",
 • typ činnosti - „Převažující činnost",
 • název obce - „Obec",
 • název ulice - „Ulice",
 • číslo popisné (bez upřesnění,
 • například bez čísla budovy) - „Číslo popisné",
 • upřesnění čísla popisného (například číslo budovy) - „Číslo orientační"
 • zvolte „Založit provozovnu".
 • Zvolte „CERTIFIKÁTY".
Přejděte na webové stránky certifikačního centra.
 • Pro přesměrování zvolte „Vstup na stránky certifikační autority pro správu certifikátů".
 • Zvolte „NOVÝ CERTIFIKÁT".
 • Zvolte „VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI".
Vymyslete si a zadejte heslo.
Zapamatujte si heslo, nebo si ho zapište, či jinak uschovejte. Heslo je nutné pro používání certifikátu.
Pokud heslo ztratíte, budete si muset vygenerovat nový certifikát.
 • Zvolte „Potvrdit".
 • Volbou tlačítka „Odeslat žádost" odešlete žádost o vydání certifikátu.
Hurá! Certifikát byl vydán!
4. Stáhněte si certifikát do počítače. Pro stažení certifikátu ihned po jeho vydání:
 • Zvolte možnost „Vytvořit exportní soubor".
 • V okně, které se zobrazí, zadejte heslo k certifikátu, které jste si sami před pár minutami vymysleli a zvolte „Potvrdit".
 • Pro uložení na počítač zvolte „Stáhnout exportní soubor".
Soubor s certifikátem byl stažen.

3. Jak nahrát certifikát na web LétoPOS

Pro nahrání certifikátu na web LétoPOS postupujte následovně:

 1. Přihlaste se na LétoPOS.
 2. Přejděte na odkaz app.letopos.cz/nastaveni/certifikat.
 3. Zvolte „Vyberte certifikát (.p12)" a vyberte svůj soubor s certifikátem, zadejte své heslo a zvolte „Nahrát".
Používáme cookies ke zlepšení našich stránek.
Souhlasím
Close