EET pokladna na vašem PC, tabletu nebo telefonu zdarma do konce roku!

S jakou finanční podporou mohou počítat malí a střední podnikatelé v období pandemie?

V současné době byla státem přijata některá ekonomická opatření, včetně následujících.

Přímá podpora 25 000 Kč pro ekonomicky zasažené OSVČ

Finanční správa poskytne osobám samostatně výdělečně činným, typicky živnostníkům, jednorázovou finanční pomoc ve výši 25 000 Kč. O tuto částku si podnikatelé musí požádat vyplněním jednoduchého formuláře, který poté odešlou elektronicky pomocí aplikace EPO, datovou schránkou nebo odevzdají do sběrných boxů umístěných před finančními úřady. Nárok na tuto formu pomoci bude mít každá OSVČ, která byla aktivní ke dni 12. března 2020, a v žádosti svým čestným prohlášením doloží skutečnost, že její hlavní činnost (v některých případech i vedlejší činnost) byla zčásti nebo úplně omezena z důvodu výskytu koronaviru nebo na základě některého z krizových opatření vlády.

Kompletní a aktuální informace k takzvané Pětadvacítce jsou k dispozici na odkaze.

Podpora pro OSVČ, které se starají o dítě nebo hendikepovanou osobu

Ministerstvo průmyslu a obchodu přispěje dotací ve výši 424 Kč na den těm OSVČ, které po uzavření škol a jiných dětských zařízení zůstaly doma s dětmi a nemohou tak vykonávat podnikatelskou činnost. O takzvané ošetřovné je třeba si požádat například e-mailem, poštou nebo na živnostenském úřadě. Peníze je možné čerpat za každý den, kdy platí uzavření škol. Tato forma pomoci je dostupná pro OSVČ pečující o dítě mladší 13 let a také o osoby zdravotně postižené alespoň ve stupni I.

Více informací k ošetřovnému je k dispozici na odkaze.

Daňové úlevy

Ministerstvo financí připravilo Liberační balíček, který pomůže ekonomickým subjektům překlenout období stavu nouze. Jedná se o posunutí data podání daňového přiznání a uhrazení této daně o 3 měsíce. Další významnou úlevou je prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, kterou tak nebude nutno vůbec hradit. Podnikatelům bude také umožněno uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku. V rámci Liberačního balíčku dojde také k pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby a v neposlední řadě dojde k plošnému prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, jako jsou roušky, respirátory a dezinfekční prostředky.

Více informací k Liberačnímu balíčku je k dispozici na odkaze.

Záruční program COVID II

Program COVID II pro malé a střední podnikatele, určený k překlenutí krizové ekonomické situace, poskytne záruku Národní rozvojové banky ČR za komerční úvěr až do výše 80 % jistiny tohoto úvěru. Maximální výše zaručovaného úvěru je 15 mil. Kč. V rámci tohoto programu je k dispozici také finanční příspěvek na úhradu úroku z poskytnutého úvěru, a to až do výše 1 mil. Kč. Úvěr musí být využit na provozní výdaje, například k financování mezd nebo energií a nájemného, případně úhradu dodavatelských faktur nebo pořízení zásob a materiálu.

Více informací k záručnímu programu COVID II je k dispozici na odkaze.

Antivirus - podpora zaměstnanosti

Program Antivirus je určený jako pomoc zaměstnavatelům a slouží k ochraně pracovních míst. Úřad práce ČR bude poskytovat kompenzaci za mzdy vyplacené zaměstnancům v době, kdy z důvodu šíření koronaviru došlo k překážce v práci. Výše náhrady mzdy záleží na druhu překážky. V případě karantény zaměstnance je náhrada ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. V případě uzavření provozovny se pohybuje výše náhrady od 60 % až do 100 % ze mzdy v závislosti na důvodu uzavření.

Více informací k záručnímu programu Antivirus je k dispozici na odkaze.

Aktuální k 5. dubna
Líbily se ti naše materiály? Zaregistruj se do LétoPOS a nic ti neunikne.

Zaregistruj se a vyzkoušej LétoPOS zdarma
Používáme cookies ke zlepšení našich stránek.
Souhlasím
Close