EET pokladna na tvém PC, tabletu
nebo telefonu zdarma do konce roku!

Sleva na dani díky evidenci tržeb

Ministerstvo financí myslelo při novele zákona o elektronické evidenci tržeb na peníze podnikatelů. Aby ponížili náklady související s přechodem na EET, do novely zahrnulo slevu na dani. Konkrétní znění úpravy zákona lze dohledat v § 35bc.Díky tomu při pořizování EET pokladny LétoPOS výrazně ponížíte náklady. Kolik činí maximální částka slevy a na jakou výši dosáhnete zrovna vy? O tom si můžete přečíst v následujícím článku a pro lepší pochopení si ukážeme i pár příkladů.

Sleva na dani pro elektronickou evidenci tržeb činí maximálně 5 000 Kč.
- Podmínkou získání je být podnikající fyzická osoba (OSVČ), právnické osoby na slevu nárok nemají.
- Druhou podmínkou je to, že částka může být maximálně ve výši kladného rozdílu mezi základní slevou na poplatníka a 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti.

Slevu lze jednorázově uplatnit pouze v prvním zdaňovacím období, kdy byly zaevidovány tržby v EET. Na slevu mají nárok podnikatelé ve všech třech režimech, tedy v běžném, zjednodušeném i zvláštním.

Tuto skutečnost uveďte na třetí stranu daňového přiznání do tabulky č. 1 Údaje o manželce (manželovi). Do řádku 69b) zapište částku, kterou si můžete uplatnit jako slevu na evidenci tržeb.

Příklad č. 1

Pan Novák provozuje restauraci a od prosince má povinnost evidovat tržby dle zákona o EET. Základ daně v jeho případě za celý rok činil 300 000 Kč. V přiznání podávaném na jaře následujícího roku si tak může uplatnit slevu na dani za EET. Základ daně je 45 000 Kč (300 000 × 15 %), základní sleva na poplatníka činí 24 840 Kč. Rozdíl těchto dvou čísel je 20 160. Pan Novák si může uplatnit maximální výši slevy 5 000 Kč a zaplatí na dani 15 160 Kč.

Příklad č. 2

Pan Kučera má restauraci naproti a jemu se v pohostinství daří o dost méně než panu Novákovi. Základ daně v jeho případě činí 150 000 Kč. Po vynásobení 15 % získáme částku 22 500 Kč. Pokud od ní odečteme slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, získáme záporný rozdíl ve výši 2 340 Kč. To znamená, že pan Kučera si žádnou slevu na dani uplatnit nemůže a ani od státu nic nedostane, protože záporné částky nejsou vypláceny.

Příklad č. 3

Paní Malá měla tržby z hostinské činnosti ve výši 180 000 Kč. Zároveň měla příjmy z pronájmu ve výši 120 000 Kč. Zatímco výsledná daň bude z celkových příjmů ze samostatné činnosti, tedy 300 000 Kč, sleva na dani za EET se počítá pouze z hostinské činnosti. 15 % dílčího základu daně činí 27 000 Kč (180 000 × 0,15), po odečtení slevy na poplatníka získáme částku 2 160 Kč. Paní Malá tedy nemůže uplatnit slevu na dani za EET v plné výši, ale pouze částku 2 160 Kč. Pro výpočet celkové výše daně už počítáme s celou částkou 300 000 Kč. Daň ve výši 15 % činí 45 000 Kč, od ní máme právo odečíst základní slevu na poplatníka i slevu na dani za EET. Paní Malá tedy zaplatí daň ve výši 18 000 Kč (45 000 – 24 840 – 2 160).

EET pokladnu můžete díky slevě na dani získat téměř zadarmo. Co proto musíte udělat? Buďte v dostatečném zisku, abyste mohli uplatnit slevu na dani v plné výši, tj. celých 5 000 Kč. Dále je potřeba vybrat levné řešení pro elektronickou evidenci tržeb a za pokladní systém ideálně nezaplatit více než 5 000 Kč. Už jste se koukali na naši nabídku EET pokladny LétoPOS? S našim řešením se do uvedené částky v pohodě vejdete a ještě vám vystačí peníze na externí tiskárnu účtenek. Nezáleží na tom, kolik jste do EET skutečně investovali. Na slevu mají nárok všichni OSVČ automaticky!


Vyzkoušejte pokladnu LétoPOS zcela zdarma a získejte exkluzivní bonusy!
Líbily se ti naše materiály? Zaregistruj se do LétoPOS a nic ti neunikne.

Zaregistruj se a vyzkoušej LétoPOS zdarma
Používáme cookies ke zlepšení našich stránek.
Souhlasím
Close