EET pokladna na tvém PC, tabletu
nebo telefonu zdarma do konce roku!

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB V ROCE 2020. CO OČEKÁVAT?

Jaké změny a novinky můžete očekávat v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb (EET)? Pokusíme se Vám přiblížit nejzásadnější změny a poskytnout informace, které byste jako živnostník nebo podnikatel určitě měli vědět.

Fáze EET

V současné době byla v České republice elektronická evidence tržeb uplatněna pouze v prvních dvou fázích, které se týkaly stravovacích a ubytovacích služeb (rok 2016) a velkoobchodů a maloobchodů (březen 2017). Další dvě fáze přechodu na EET byly momentálně odloženy na leden roku 2021.

Třetí fáze, která se dotkne svobodných povolání, dopravy a zemědělství, měla být původně zahájena již v roce 2018. Později byla odložena na 1. květen 2020, ale z důvodu celosvětové pandemie Covid-19 a nepříznivé situace pro podnikatele byla odložena s trvalou platností na 1. ledna 2021. Společně s třetí fází bude implementována také fáze čtvrtá. Od prvního ledna 2021 tedy bude platit EET také pro řemeslníky a další výrobce.

Novela zákona o elektronické evidenci tržeb

Od prvního května 2020 mohou živnostníci využít také zvláštní výjimky, kdy podle novely zákona o elektronické evidenci tržeb mohou někteří uživatelé EET systému evidovat tržby ve zvláštním režimu – tzv. papírové formě EET. V tomto případě není nutné pořizovat EET pokladnu ani mít internetové připojení, stačí jen ručně vypisovat speciální bločky vydávané finanční správou. O tuto výjimku mohou požádat všichni podnikatelé, kteří jsou evidováni jako fyzické osoby, neplatí DPH, jejich evidované tržby za poslední čtyři čtvrtletí nepřesahují částku 600 000 korun, nemají více než dva zaměstnance a jejich očekávané tržby v příštím roce se nepřehoupnou přes výše uvedenou hranici 600 000 korun.

Výjimka pokud nemáte internet?

Doposud měli možnost takovéto výjimky pouze podnikatelé schopní prokázat, že pracují v oblasti, kde není internetové připojení dostupné. Tato skupina podnikatelů byla zařazena do tzv. offline režimu, v jehož rámci stačí, když jednou za 5 dní podnikatel přenese pokladní systém do oblasti s internetovým pokrytím a účtenky hromadně odešle. Proto je pro podnikatele využívající offline režim výhodnější pracovat s přenosnými EET pokladnami nebo EET aplikacemi ve svém mobilu. Tuto formu EET využívali doposud hlavně stánkoví prodejci nebo řemeslníci pracující v terénu bez možnosti internetového připojení.

Papírová EET jako možnost?

Oproti tomu nová zvláštní výjimka, platná od května 2020, umožňuje podnikatelům fungovat naprosto bez EET a spoléhat se pouze na papírovou formu výpisů. Tato možnost má přinést výhodu především pro starší podnikatele, kteří nemusí být nutně zvyklí pracovat s moderními technologiemi, nebo mají menší objem tržeb.

Velkou nevýhodou využívání papírové formy EET je především velký nárůst administrativních úkonů, kdy podnikatel musí ručně vypisovat bločky. Může docházet k vytváření front, případně až ztrátě na zisku z důvodu neschopnosti obsloužit stejný počet zákazníků jako při využití elektronických pokladních systémů.


Vyzkoušejte pokladnu LétoPOS zcela zdarma a získejte exkluzivní bonusy!

Výhody EET pokladny

Omezení představuje také horní hranice Vašich příjmů, která, jak již bylo řečeno, nesmí přesáhnout 600 tisíc ročně. V neposlední řadě je živnostník nucen na konci každého dne do speciálního formuláře vyplnit, jaké byly jeho tržby pro daný den, případně jaký byl počet stornovaných účtenek. Jednou za čtvrt roku je pak nutné tento dokument poslat finančnímu úřadu.

V případě používání různých elektronických forem a pokladen EET odpadají povinnosti spojené s fyzickým posíláním a docházením na úřad finanční správy, stejně tak se značně redukuje riziko možného uvedení nesprávných údajů nebo nezamýšleného vynechání či zapomenutí na odeslání dokumentů. EET v mobilu nebo moderní pokladní systémy jsou navíc velmi přehledné a mohou být bez problémů obsluhovány také lidmi ve starším věku nebo osobami bez rozsáhlé předcházející praxe. Jak nabízí také EET pokladna LétoPOS, je v softwaru možné nejenom evidovat tržby a splnit tak zákonnou povinnost, ale také sledovat statistiky o příjmech, počtu zákazníků a nejrůznější další přehledy.

Líbily se ti naše materiály? Zaregistruj se do LétoPOS a nic ti neunikne.

Zaregistruj se a vyzkoušej LétoPOS zdarma
Používáme cookies ke zlepšení našich stránek.
Souhlasím
Close